Sławomir Olejnik (Polska)

Sławomir Olejnik (Polska)

Prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna & Dyrektor ds. Rozwoju PCI

Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju w Podkarpackim Centrum Innowacyjności oraz Prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna, która od 5 lat buduje sieć Polaków, Polonii i osób polskiego pochodzenia, zajmujących się nauką, innowacjami, komercjalizacją technologii i biznesem.

Przedsiębiorca, facylitator, trener biznes, działacz społeczny i ekspert Business Centre Club ds. rozwoju współpracy nauki i biznesu.

Pracował jako menedżer w firmach MŚP i startupach w branżach: biotechnologicznej, IT, rekrutacyjnej, sprzedaży i HoReCa. Trener biznesu i współtwórca firmy szkoleniowo-doradczej S&O Partners, w ramach której doradzał MŚP i startupom na wczesnym etapie rozwoju.