Maksymilian Bielecki (Polska)

Maksymilian Bielecki (Polska)

Centrum Innowacji HumanTech, SWPS

Doktor n. humanistycznych, psycholog. Adiunkt w katedrze Neuronauki Poznawczej i Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS. Jako statystyk i psycholog współpracuje z wiodącymi instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Psychologii PAN czy Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Interesuje się przede wszystkich tematyką pamięci, uwagi oraz eye-trackingiem.

Od kilkunastu lat zajmuje się projektami dla biznesu. Pracował jako konsultant w zakresie ekonomii behawioralnej, statystyki i psychometrii m.in. z Universal McCann, UseLab, Domem Badawczym Maison i wieloma firmami działającymi w obszarze FMCG, finansów, ubezpieczeń i telekomunikacji.

Jest współzałożycielem Centrum Innowacji HumanTech działającego na Uniwersytecie SWPS. Centrum jest miejscem, gdzie zaawansowana wiedza psychologiczna wykorzystywana jest w procesie tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Obecnie Centrum współpracuje m.in. ze startupem AdEmotion. Efektem wspólnego projektu B+R jest stworzenie rozwiązania wykorzystującego sztuczną inteligencję i modele psychologiczne do generowania i optymalizacji komunikacji marketingowej.