Konrad Frontczak (Polska)

Konrad Frontczak (Polska)

Broker technologii, manager, współpracujący z inwestorami, startupami, MŚP oraz dużymi podmiotami z Polski i zagranicy, wspierający ich rozwój technologiczny.

Reprezentuje zagraniczne firmy i inicjatywy na rynku polskim. Absolwent Uniwersytetu Stanforda. Stworzył kilka firm na rynku polskim.

Ekspert agencji krajowych, ministerstw, centrów badawczo-rozwojowych, samorządów regionalnych i innych podmiotów zainteresowanych inwestycjami z ryzykiem, infrastrukturą badawczo-rozwojową i innowacyjnymi rozwiązaniami (fundusze UE).

Ponad 15 lat doświadczenia w finansowaniu firm i startupów z funduszy unijnych lub prywatnych. Poszukuje nowych wyzwań w zakresie badań i rozwoju oraz transferu technologii w sektorze prywatnym i publicznym.