Jaromir Zahradka (Czechy)

Jaromir Zahradka (Czechy)

CEO & co-founder i&i Prague

Jest CEO i współzałożycielem i&i Prague, inkubatora biotechnologicznego i firmy inwestycyjnej należącej do Instytutu Chemii Organicznej i Biochemii Akademii Nauk Republiki Czeskiej (publiczny instytut badawczy, znany z tworzenia leków przeciwwirusowych i peptydowych, między innymi terapii HIV Tenofovir TM, sprzedawanego przez Gilead).

i&i Prague przyspiesza etap weryfikacji koncepcji projektów w dziedzinie Medtech, diagnostyki i odkrywania leków. Firma koncentruje się na skalowalnych projektach o dużym potencjale innowacyjnym w fazie wykrywania, przedsiewnej lub początkowej. Ponieważ firma prowadzi także działalność inwestycyjną, jest w stanie wspierać projekty z inwestycjami przedsiewnymi i zalążkowymi oraz pozyskiwać kolejnych koinwestorów dla swoich spółek.

W portfolio i&i Prague znajduje się w sumie ponad 15 projektów, w tym projekty z Czech, Polski, Niemiec, Austrii i Słowacji. Jaromir uczestniczył w tworzeniu 5 spin-offów, w tym Riocath Medical Devices, DIANA Biotechnologies i Elphogene oraz był zaangażowany w zawarcie ponad 10 znaczących umów licencyjnych.