Jan Chełkowski (Polska)

Jan Chełkowski (Polska)

Ekspert, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Jest ekspertem w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT). Od 8 lat doradza organizacjom biznesowym w zakresie budowania kultury innowacyjności.

Jest zaangażowany w komercjalizację wyników badań naukowych poprzez kreowanie modeli biznesowych, budowanie relacji z menedżerami R&D przedsiębiorstw i konstruowanie umów transferu technologii.

Trener i konsultant w zakresie zarządzania własnością intelektualną. Absolwent programu Top 500 Innovators, przez wiele lat Członek Zarządu Stowarzyszenia zrzeszającego alumnów tego programu. PPNT to pierwszy park naukowo-technologiczny w Polsce, aktywnie łączy technologie z jednostek badawczych z biznesem.