Jakub Kruszelnicki (Polska)

Jakub Kruszelnicki (Polska)

 Chief Innovation Oficer – Creative Labs

Pracuje w projektach innowacyjnych od 2007 roku. Pierwsze doświadczenia zdobył podczas swojego 7 letniego pobytu w Hiszpanii gdzie studiował i brał udział w tworzeniu projektów dla grupy badawczej GEDIME.

Od 2010 roku pracował w Centrum Technologicznym LEITAT w charakterze Kierownika Projektów odpowiedzialnego za projekty międzynarodowe w obszarze Nanotechnologii, Materiałów i Procesów Produkcyjnych. Po 2 latach w LEITAT, Jakub został przydzielony jako osoba odpowiedzialna za projekty międzynarodowe w ich Fundacji – Knowledge Innovation Market, gdzie zarządzał działem realizowanych projektów europejskich i otwierania nowych rynków współpracy w projektach innowacyjnych w Ameryce Łacińskiej oraz w Europie Centralnej.

Począwszy od 2014 r. Jakub przeniósł się do Krakowa gdzie przez ponad 3 lata sprawował funkcję Dyrektora Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej prowadząc 27 osobowe biuro. Dodatkowo wspólnie z uczelnianą spółką celową wspierał inicjatywy spółek spin-off z punktu widzenia roli uczelni w tym procesie. W 2018 roku Jakub objął funkcję koordynatora projektu z programu HORIZON 2020 – „OASIS – Optimizing Support for Innovative SMEs” i tym samym stał się pracownikiem naukowym Politechniki.

Od 2019 roku Jakub został współtwórcą akceleratora innowacji Creative Labs, który koncentruje się na korporacyjnym programie STARTBOX i działalności brandingowej StartUp.