Grzegorz Onichimowski (Polska/Norwegia)

Grzegorz Onichimowski (Polska/Norwegia)

Senior consultant w NODES (Norwegia) i doradca prezesa NFOŚiGW

Doświadczony przedsiębiorca i menadżer z ponad 30-letnią praktyką w sektorach energetycznym i IT. Przed 35 laty redaktor „Bajtka”.

Współtwórca i długoletni prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii. Konsultant w wielu firmach sektora współpracował m.in. z firmą EnerNOC (EnelX) w procesie jej ekspansji na rynek polski, a także z Ernst & Young i innymi.

W latach 2015-2019 tworzył rynek energii krajów Zatoki Perskiej jako dyrektor projektu finansowanego przez 6 krajów GCC.

Po powrocie do Polski współpracuje m.in. z Virtual Power Plant, innowacyjną firmą zajmującą się zarządzaniem energią w budynkach komercyjnych, jest starszym konsultantem w NODES – europejskiej platformie elastyczności i doradza prezesowi NFOŚiGW w obszarze wspierania energetyki rozproszonej i prosumenckiej. Wykładowca Uczelni Łazarskiego i innych szkół wyższych.