Arno Meerman (Holandia)

Arno Meerman (Holandia)

Co-founder and CEO, University Industry Innovation Network

Jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym University Industry Innovation Network, wiodącej globalnej sieci, która ułatwia interakcje i stymuluje współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego a przemysłem.

Przez ostatnie 7 lat rozbudował UIIN do jednej z największych sieci współpracy uniwersytetów z przemysłem na całym świecie. W tym czasie UIIN przekształcił się z dostawcy wiedzy w kluczowego gracza w zakresie badań w obszarze współpracy uniwersytetów i przemysłu. 

Kierował kilkoma projektami badawczymi Komisji Europejskiej na dużą skalę, w tym największym badaniem na temat stanu współpracy uniwersytetów z biznesem, w którym wzięło udział ponad 17 000 respondentów zarówno z uniwersytetu, jak i przemysłu.

Aktywnie prowadzi konsultacje dla rządu, uniwersytetów i przemysłu w zakresie strategii współpracy, polityk i działań na rzecz zmian instytucjonalnych. Regularnie prowadzi również warsztaty rozwoju zawodowego na temat współpracy uniwersytetów z biznesem, uniwersytetów przedsiębiorczych i przyszłości szkół wyższych.

Autor publikacji „Myśl o przyszłości uniwersytetów” oraz „Myśl o przyszłości uniwersytetów w Australii i Ameryce Północnej”.