Robert Sot (Polska)

Robert Sot (Polska)

Zastępca dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, w 2006 r. na Wydziałe Inżynierii Materiałowej obronił pracę doktorską dotyczącą zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania złożonych problemów naukowych i technicznych. 

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym dużymi projektami infrastrukturalnymi. W latach 2010-2013 Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. Zastępca Dyrektora ICM.