Piotr Sawicki (Polska)

Piotr Sawicki (Polska)

Zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego, Warszawa

Architekt, urbanista i konsultant na rynku nieruchomości od 2003 roku. Do 2016  wspólnik i prezes zarządu w biurze projektowym SAWAWA oraz członek zarządu OW SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich). 2017 / 2018 zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, odpowiedzialny m.in. za Studium Miasta i Program Rewitalizacji. 2018 / 2019 zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego.

Współautor m.in. przebudowy Traktu Królewskiego w Warszawie, otoczenia Stadionu Narodowego i innych przestrzeni publicznych oraz zespołów zabudowy i osiedli. Laureat kilkunastu konkursów architektonicznych i urbanistycznych. Doradca w wielu inwestycjach nieruchomościowych – mieszkaniowych, handlowych, biurowych a także dużych kompleksach sportowych i rekreacyjnych.