Paweł Kustosz (Polska)

Paweł Kustosz (Polska)

Paweł Kustosz, CEO ProBiostructers

Jest współzałożycielem i CEO ProBiostructures, Centrum Biologii Strukturalnej IIMCB – przedsięwzięcia komercyjnego w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, najlepszym polskim instytucie medycyny molekularnej.

Ściśle współpracuje ze znanymi naukowcami, dr Marcinem Nowotnym (CSO w ProBiostructures) i dr Elżbietą Nowak (koordynator laboratoryjny w ProBiostructures), wspierając projekty odkrywania leków i inne prace badawczo-rozwojowe zarówno w branży biotechnologicznej / farmaceutycznej, jak i środowisku akademickim.

Wyniki ich badań wsparły prace nad odkryciem leków w chorobach takich jak rak, astma lub idiopatyczne zwłóknienie płuc.