Paweł Huras (Polska)

Paweł Huras (Polska)

Dział Badań i Analiz, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Z wykształcenia socjolog, pracuje jako badacz społeczny w Dziale Badań i Analiz, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, gdzie realizuje badania m.in. z zakresu: transferu technologii, współpracy nauki i biznesu, jakości kształcenia. Kierownik po stronie PW w projekcie „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS 2 i NUTS 3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” finansowanego w ramach programu GOSPOSTARTEG. W trakcie doktoratu na Wydziale Zarządzania PW.

Posiada bogate doświadczenie badawcze, zrealizował ponad 50 projektów m.in. dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu m. st. Warszawy. Specjalizuje się w tematyce B+R, szkolnictwa wyższego oraz rozwoju regionalnego. Od lat zajmuje się tematyką współpracy sektora nauki, biznesu oraz administracji.

Ekspert badań jakościowych, nie mniej jest zwolennikiem łączenia perspektywy ilościowej i jakościowej jako wzajemnie uzupełniających się podejść. Jest zagorzałym zwolennikiem metodyki Design Thinking, którą wykorzystuje na co dzień w swojej pracy.