Jacek Kubrak (Polska)

Jacek Kubrak (Polska)

Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Twórca innowacyjnych projektów inwestycyjnych oraz rozwiązań technologicznych. Współpracował z firmami inwestycyjnymi Private Equity oraz Venture Capital tworząc struktury finansowe transakcji przejęć oraz realizując interdyscyplinarne projekty doradczo-menedżerskie koncentrujące się na zwiększaniu wartości rynkowej przedsiębiorstw w oparciu o zmiany podejścia do innowacji oraz wdrożenia nowych technologii.

Wspólnie z partnerami zbudował pierwszą polską prywatną firmę w branży kosmicznej Creotech Instruments S.A. Pozyskał dla niej inwestora strategicznego, jakim jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Kluczowe przedsięwzięcia gospodarcze, jakie dotychczas zrealizował (nie licząc Creotech Instruments) to: Scan Computer Data Sp. z o.o., System 3000 S.A., SterProjekt S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Contango S.A.

Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych o specjalności Wibroakustyka Maszyn i Urządzeń oraz podyplomowe studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest absolwentem programów menedżerskich IESE Business School, Harvard Business School oraz INSEAD Business School.