Dr. inż. Janusz Marszalec, MBA (Finlandia/Polska)

Dr. inż. Janusz Marszalec, MBA (Finlandia/Polska)

Naukowiec, przedsiębiorca, wykładowca przedsiębiorczości i zarządzania na Politechnice Warszawskiej.

Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w Politechnice Warszawskiej, zaś tytuł MBA w University of Minnesota, Carlson School of Management.

Jest założycielem i prezesem Centrum Edisona (promującego innowacje i przedsiębiorczość) a także
założycielem i prezesem działającej ponad 20 lat firmy informatycznej JMC (projekty informatyczne w
kraju i za granicą, m.in. na wymagającym rynku japońskim).

Spędził ponad 15 lat w fińskich klastrach innowacji i wysokich technologii w Oulu i Helsinkach. Był
pracownikiem naukowym w VTT-Technical Research Center of Finland, prowadząc projekty między
innymi dla Nokii, Europejskiej Agencji Kosmicznej i firm zlokalizowanych w parku technologicznym
Technopolis.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i kilku książek z dziedziny wysokich technologii, innowacyjności, przedsiębiorczości i współpracy nauki z przemysłem a także kilku patentów.Jego najnowsza książka nosi tytuł „Jak zostać przedsiębiorcą. Zbuduj własną firmę i odnieś sukces!”.

Prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości i zarządzania dla studentów i doktorantów na Politechniki Warszawskiej a także warsztaty szkoleniowe na temat przedsiębiorczości, komercjalizacji wyników badań dla pracowników instytucji naukowo-badawczych.

Jest od wielu lat członkiem panelu jurorów konkursu European Business Awards w Londynie i MIT Technology Review Innovators Under 35, a także ekspertem EIT RawMaterials w Berlinie.