Christine Miller (USA)

Christine Miller (USA)

Wayne State University

Pedagog, badacz i praktyk pracujący na styku antropologii, projektowania i biznesu. Doktorat obroniła na Wayne State University w Detroit, Michigan, w USA podczas interdyscyplinarnego programu doktoranckiego, pozwalającego na połączenie antropologii, studiów zarządczych / organizacyjnych i biznesowych. Badania doktorskie (etnograficzne studium nad formalizacją procesu i związkiem między innowacją a formalizacją u top 1 dostawcy motoryzacyjnego) – były skoncentrowane na społeczno-kulturowym i organizacyjnym wymiarze procesów innowacyjnych.

Jej zainteresowania badawcze obejmują systemy społeczno-techniczne i sposoby ich wykorzystania, oraz to jak społeczność i kultura wpływają na projektowanie i rozpowszechnianie / przyjęcie / adaptację nowych produktów, procesów i technologii. Interesuje ją również komunikacja i przepływy wiedzy, szczególnie między różnorodnymi grupami oraz w ramach sieci innowacji opartych na współpracy (COIN).

Obecnie prowadzi badanie NSF dotyczące etyki w badaniach z obszaru STEM („Podejście oddolne do wzmacniania kultury odpowiedzialnych badań i praktyk w dziedzinie STEM ”). Celem w tym projekcie jest  zaprojektowanie alternatywy dla tradycyjnej edukacji etycznej, która obejmuje serię rozmów grupowych w laboratoriach STEM, pozwalających ujawnić obawy etyczne, zbadać i sformułować zestawu wytycznych odzwierciedlających kulturę etyczną laboratorium.