Ahmad Piraiee, MBA (Polska/ Iran)

Ahmad Piraiee, MBA (Polska/ Iran)

Członek Zarządu Komitetu ds. Innowacji, Technologii i Różnorodności w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Dyplomowany hardware engineer, ukończył studia MBA z zakresu strategicznej administracji oraz ekonomii zarządzania, obecnie doktorant w dziedzinie socjoekonomii.

Wspierał powstanie pierwszego akceleratora dla start-upów w Warszawie (Warsaw Accelerator). Był menedżerem najstarszych akceleratorów na świecie oraz w Centralnej i Wschodniej Europie.

Był odpowiedzialny za komunikację oraz strategię największego korporacyjnego funduszu inwestycyjnego, Startup Collider, ustanowionego przez PwC w 23 krajach, a także największego funduszu inwestycyjnego w Polsce, mAccelerator, ustanowionego przez mBank.

Otrzymał list polecający od węgierskiego Ministerstwa Gospodarki za wkład w inicjatywę Industry 4.0. Członek Zarządu Komitetu ds. Innowacji, Technologii i Różnorodności w Krajowej Izbie Gospodarczej.